Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością zapraszam na kolejne Wiosenne Spotkania Neonatologiczne, organizowane dla Państwa w dniach 21-22 kwietnia.

Spełniając wiele życzeń i oczekiwań, zapraszamy Państwa do udziału w trybie stacjonarnym, w centrum hotelowo-konferencyjnym hotelu Novotel w Warszawie, u zbiegu ulic Żwirki i Wigury i ul. 1. Sierpnia. Mamy wielką nadzieję, że osobiste spotkania, dyskusje i wymiana doświadczeń pozwolą nam na „powrót do normalności” po długim i trudnym okresie pandemii.

Przygotowaliśmy zróżnicowany program naukowy realizowany przez znakomitych Wykładowców. Wiele zagadnień, jak charakterystyka bieżących zakażeń, problem zahamowania wzrastania płodu, zagadnienia nefrologiczne, neurologiczne, oddechowe i metaboliczne są aktualnymi problemami naszej pracy na każdym poziomie referencyjnym. Jestem przekonana, że program wzbudzi szerokie zainteresowanie i dyskusje.

Nade wszystko jednak pragniemy powrócić do niezastąpionych spotkań w tradycyjnie przyjaznej neonatologicznej atmosferze.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam.

Prof. dr hab. n. med. Maria Wilińska

Informacje

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

 


Patronat Honorowy Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. n.med. Ryszarda Gellerta


Patronat Naukowy Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii prof. dr hab. n. med. Ewy Helwich

 

Patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 

Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych

KOSZTY UCZESTNICTWA*
290,00 zł – udział w konferencji
150,00 zł – udział w warsztatach „ŚCIEŻKA WENTYLACYJNA PACJENTA – OD PRZYJĘCIA DO WYPISU”

 


ORGANIZATOR ZAPEWNIA

  • udział w sesjach naukowych
  • wstęp na wystawę firm sponsorujących
  • dostęp do prezentacji konferencyjnych**

  • certyfikat uczestnictwa
  • catering konferencyjny
 

REJESTRACJA UCZESTNICTWA
Zakładka rejestracji

* Ceny zawierają podatek VAT
** Uwaga ! Dostępne będą jedynie prezentacje, na udostępnienie których zgodę wyrażą wykładowcy.

TERMIN KONFERENCJI

21-22 kwietnia 2023 r.

MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Novotel Warszawa Airport
Ul. 1-go Sierpnia 1

Warsztaty

ŚCIEŻKA WENTYLACYJNA PACJENTA – OD PRZYJĘCIA DO WYPISU

Warsztaty powstały we współpracy z firmą

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe warsztaty. Warsztaty w każdej z grup będą składały się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych na respiratorach.

Prowadzący warsztaty:
Catherine Aguenier, Paul Neilson, Zespół Dutchmed

Program warsztatów

30 min.

Część teoretyczna:


- nCPAP dla spontanicznie oddychających dzieci, rozpoczęcie automatycznej
podaży tlenu,
- Synchronizowana wentylacja inwazyjna, gdy eliminacja CO2 jest zbyt niska,
- Wentylacja pacjenta zaintubowanego,
- Wentylacja z wysoką częstotliwością,
- Odzwyczajanie od respiratora,
- Ekstubacja do NIPPV,
- Zakończenie terapii wentylacyjnej.

Ćwiczenia praktyczne (90 min.)

30 min.30 min. Pacjent zaintubowany, wentylacja ciśnieniowa PTV oraz PTV z objętością
gwarantowaną, wentylacja HFO oraz HFO z objętością gwarantowaną.
30 min.Wentylacja nieinwazyjna z układem jednoramiennym i dwuramiennym:
- nCPAP z monitorowaniem bezdechu, synchronizowana wentylacja NIPPV,
- nCPAP z aktywnym generatorem.
30 min.Automatyczna regulacja stężenia tlenu OxyGenie.

Koszt udziału w warsztatach 150 zł (z VAT)

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Warsztaty

Nowe rozwiązania we wspomaganiu oddychania noworodków. Praktyczne aspekty terapii Optiflow i Bubble CPAP

Warsztaty powstały we współpracy z firmą

Podczas warsztatów zostanie omówione kliniczne i praktyczne zastosowanie terapii Optiflow i CPAP Bąbelkowy. Ćwiczenia praktyczne będą przeprowadzone na 3 niezależnych stacjach. Możliwość doświadczenia terapii.

Prowadzący warsztaty:
mgr Elżbieta Czapla
Termin:
Piątek 21.04.2023, w godzinach 11:30-13:00, na sali konferencyjnej

Opłaty
Udział w warsztatach jest bezpłatny, pod warunkiem zarejestrowania się i opłacenia udziału w konferencji.
UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Program

Patronat naukowy:
Klinik Neonatologii CMKP

Kierownictwo naukowe :
prof. dr hab. n. med. Maria Wilińska

DZIEŃ I – piątek, 21.04.2023

Warsztaty - Ścieżka wentylacyjna pacjenta - od przyjęcia do wypisu
Warsztaty powstały we współpracy z firmą
09:00-11.00Grupa I (limit miejsc wyczerpany)
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30Grupa II
13:30-14:00Przerwa kawowa
14:00-16:00Grupa III (limit miejsc wyczerpany)
11:30-13:00Warsztaty - Nowe rozwiązania we wspomaganiu oddychania noworodków. Praktyczne aspekty terapii Optiflow i Bubble CPAP
Warsztaty powstały we współpracy z firmą
14:00Spotkanie Rady Naukowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodków w Polsce
Przewodnicząca: prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska.
Członkowie Rady:
1. prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
2. prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
3. prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
4. prof. UM w Poznaniu dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
5. prof. ŚUM, dr hab. n. med. Michał Skrzypek
6. dr n. med. Małgorzata Czyżewska
16:00-16:10Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji
16:10-17:50Sesja I
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
16:10-16:30Zaburzenia hemostazy u noworodków z FGR
prof. dr hab. n.med. Ryszard Lauterbach (UJ, Kraków)
16:30-16:50Problemy nerkowe u dziecka z FGR okiem neonatologa
prof. CZMP dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska (CZMP, Łódź)
16:50-17:10Problemy nerkowe płodu a wyniki neonatologiczne z punktu widzenia perinatologa
prof. CMKP dr hab. n. med. Anna Kajdy (CMKP, Warszawa)
17:10-17:30Zaburzenia hemostazy u noworodków z FGR
prof. dr hab. n.med. Ryszard Lauterbach (UJ, Kraków)
17:30-17:50Dyskusja
17:50-18:00Przerwa
18:00-19:50Sesja 2.
Sesja organizowana we współpracy z firmą Dutchmed
Prowadzący: prof. IMiDZ dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska
18:00-18:20Miejsce NIPPV we wspomaganiu oddychania noworodków
prof. UM dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (UM, Poznań)
18:20-18:40Auto-FiO2 – czy możliwa podczas każdego rodzaju wsparcia oddechowego
prof. UM dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (UM, Poznań)
18:40-19:00VG, HFOV – dla każdego wentylowanego noworodka?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski (WUM Warszawa)
19:00-19:20Monitorowanie nieinwazyjne O2 i CO2
dr n. med. Małgorzata Czyżewska (Wrocław)
19:20-19:50Dyskusja
19:40-20:00Wykład specjalny: Mastitis- częsty problem kobiet w okresie laktacji – rozpoznawanie, leczenie, postępowanie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

DZIEŃ II – sobota, 22.04.2023

09:00-10:40Sesja 1.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, dr n. med. Witold Błaż
09:00-9:20KORD - wdrażanie w Polsce programu długoterminowej opieki nad wcześniakiem
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich (IMiDz, Warszawa)
09:20-9:40Miejsce rodziców w ocenie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie - jak wykorzystać kwestionariusze ASQ-3 i ASQ-SE? (Ages and Stages Questionnaires)
prof. IMiDz dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska (IMiDz, Warszawa)
09:40-10:00Rejestry wcześniaków - doświadczenia międzynarodowe
dr n. med. Witold Błaż (UM Rzeszów)
10:00-10:20Skład masy ciała – czwarty, ale czy doceniany parametr rozwoju fizykalnego noworodka i małego dziecka?
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik (UM Wrocław)
10:20-10:40Dyskusja
10:40-10:50Przerwa
10:50-12:30Sesja 2
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
10:50-11:10Otyłość podczas ciąży a wyniki perinatologiczne
prof. dr hab. n.med. Grzegorz Jakiel (CMKP, Warszawa)
11:10-11:30Drgawki czy nie drgawki u noworodka? – kryteria rozpoznawania i różnicowania
dr n. med. Iwona Terczyńska (IMiDz, Warszawa)
11:30-11:50Padaczka ciężarnej i karmiącej okiem epileptologa
prof. CMKP dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak (CMKP, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa
11:50-12:10Karmienie we wczesnym dzieciństwie a problemy neurologiczne, w tym autyzm dziecka i osoby dorosłej - czy istnieje związek?
dr Urszula Bernatowicz-Łojko, (CMKP, Warszawa)
12:10-12:30Dyskusja
12:30-13:10Przerwa
13:10-14:30Sesja 3.
Prowadzący: dr Urszula Bernatowicz-Łojko, dr n. med. Marzena Kostuch
13:10-13:30Personalizowana wentylacja manualna
dr n. med. Witold Błaż (UM Rzeszów)
Wykład sponsorowany NZ Techno
13:30-13:50Bezpieczeństwo leków podczas karmienia piersią, czyli jaki lek wybrać dla matki karmiącej?
dr n. med. Marzena Kostuch (CMKP, Warszawa)
13:50-14:10Niewydolność nerek w obrazowaniu USG
dr n. med. Michał Brzewski (WUM, Warszawa)
14:10-14:30Dyskusja
14:30 -14:40Przerwa
14:40-16:00Sesja 4.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska
14:40-15:00Jak przebiegały infekcje wirusowe u noworodków i niemowląt w sezonie 2022/2023
dr n. med. August Wrotek
15:00-15:20Obrazowanie USG w chorobach wirusowych płuc i różnicowanie zmian
dr n. med. Michał Brzewski (WUM)
15:20-15:40Zakażenie RSV – propozycja standardu postępowania w neonatologii oparciu o wytyczne AAP i NICE oraz rekomendacje polskie.
prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska (CMKP Warszawa)
wykład sponsorowany Astra Zeneca
15:40-16:00Dyskusja
16:00Zakończenie konferencji

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Program konferencji może ulec zmianom

Partnerzy Strategiczni

Partner

Wystawcy

Partnerzy

Partner medialny

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „WSN2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:
100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
administracja
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wojciech Bloch
dyr ds. konferencji medycznych
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

KONTAKT DLA SPONSORÓW
Anna Tkacz

key account manager
tel. 694-263-969
e-mail: anna.tkacz@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
spec. ds. logistyki
tel. 694-686-151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl